ss x
x

Normy rozwoju społecznego dzieci w wieku 3-4 lat


Wiek 3-4 lat jest jednym z najważniejszych okresów w rozwoju dziecka. To właśnie w tym czasie uczy się komunikować z dorosłych, rówieśników, zaczynają rozumieć otaczający nas świat.

Wśród psychologów pojawia się termin "kryzys trzech lat" - przejawia się w dziecięcym pragnieniu niezależności, pojawieniu się jego uporu, zwiększeniu jakości komunikacyjnych. Służy to jako sygnał do zmiany relacji między rodzicami i dziećmi, z przyznaniem większej wolności młodszym przedszkolakom.

Dziecko w trzecim roku życia zaczyna aktywnie zamanifestować swoje "ja" - stara się być bardziej niezależny, choć nie zawsze ma do tego zdolności fizyczne. W tym okresie rodzice powinni wspierać dzieci w każdy możliwy sposób - trudno jest wyobrazić sobie dobrze rozwiniętą zdolność społeczną dziecka bez pomocy i wsparcia dorosłych.

Nie zaleca się nadmiernej krytyki dzieci za ich wygląd lub słowa, okazywania niecierpliwości wobec jego powolnych i nieudolnych działań - sytuacja ta może poważnie podważyć wiarę dzieci we własne siły. Przeciwnie, należy zwracać tyle uwagi na osiągnięcia dziecka, ciesząc się z niego nowymi osiągnięciami i sukcesami.

Samodzielność jako oznaka adaptacji społecznej

Dziecko zaczyna dążyć do swojej niezależności w wyniku komunikacji z rodzicami i innymi dorosłymi. Dopiero w wyniku pracy zespołowej będzie mógł uczyć się nowych działań i technik, jednocześnie rozwijając swoją niezależność na podstawie przykładów przedstawionych przez rodziców i przyjmując za podstawę zachowania społeczne.

W tym okresie ważniejsze niż kiedykolwiek jest, aby dzieci uczestniczyły w rozwoju rodziców, macierzyńskim wsparciu itp.

Kiedy dzieci osiągają wiek 3-4 lat, potrzeba aktywnych kontaktów z rodzicami zaczyna się aktywnie rozwijać. Wynika to z licznych pytań zadawanych przez dzieci - w tym wieku interesują się absolutnie wszystkim, co najmniej o najmniejszym znaczeniu społecznym.

Normy rozwoju społecznego dzieci w wieku 3-4 lat

Dorosłych, z drugiej strony, zachęciły pragnienie dzieci do poznania świata, wyrażonej w celu obserwację, porównania i określenia właściwości różnych obiektów. Równocześnie dzieci rozwijają rozwój społeczny - uczą się komunikować z innymi dorosłymi i członkami rodziny. Dorośli z dziećmi trzeba naprawdę cieszyć się nowe odkrycia, nowe pytania poprosić dziecko, aby zachęcać do nowych odkryć.

Począwszy od młodszym wieku, dziecko zaczyna wykazywać zwiększone zainteresowanie rówieśnikami - powinny zwrócić szczególną uwagę na zwiększone zapotrzebowanie na zaciskach komunikacyjnych, kierując go w górę i łatwość reagowania są główne pozytywne czynniki wpływające na jego rozwój społeczny. Aby nauczyć dziecko, aby czuć się dobrze na nastrój i uczucia zewnątrz, powinny rozwijać w sobie zdolność do zamykania doświadczenia - jego rodziców, opiekunów, rówieśników, itp ...

Jest to zdolność do rodziców, aby prawidłowo przekazywać dzieciom uczucia i zdolność do wywołania reakcji emocjonalnej u dziecka jest warunkiem dalszego rozwoju społecznego. To przez to dziecko będzie uczyć się wczuć, zrozumieć, że nie wszystkie jego działania powodują aprobatę innych, czuć różnicę między „może” i „nie może”. Rozwijaj umiejętność działania w zależności od tego, jak tego wymaga obecna sytuacja, a nie pierwsze motywacje emocjonalne. Dlatego bardzo ważne jest, aby pokazać dzieciom pozytywny przykład stosunków humanitarnych i miłosnych:

  • naucz dziecko, jak pocieszyć obrażoną osobę;
  • wyjaśnij mu, dlaczego należy dzielić się i leczyć nieznajomych;
  • Naucz go pomagać ludziom i uszczęśliwiać w trudnym momencie.

Jest to wpływ i przykład rodziców dzieci pomogą zidentyfikować mimiki i gestykulacji osób tej czy innej emocji, a jego przykłady pokazujące prawidłową odpowiedź, jak wymaga tego sytuacja. Zatwierdzenie zachowania dziecka przez dorosłych ma pozytywny efekt, którego celem jest rozwój społeczny w dążeniu do dzieci, podnosi samoocenę, która zaczyna być doceniana wysoce dziecko.

Należy pamiętać, że dziecko młodsze więcej praktyki, a nie teoretyczny - to doświadczenie nabyte w wyniku interakcji z innymi komunikacyjnych i związanych sytuacji jest zapamiętywane i przyswajane im znacznie lepiej niż wyjaśnienia wychowawcy lub rodziców.


Wpływ aktywności na towarzyskość

Pod koniec trzeciego roku życia dzieci zaczynają wykazywać nowe cechy charakteru, wyrażając swoją indywidualność i pozwalając odróżnić je od rówieśników. Aktywność fizyczna jest znacznie większa, istnieje pilna potrzeba gier mobilnych i ciągłego działania fizycznego. Jeśli dzieci nie są usatysfakcjonowane, stają się zbyt kapryśne, łatwo się podniecają, a często zdarza się, że nie słuchają dorosłych.

Normy rozwoju społecznego dzieci w wieku 3-4 lat

Ponadto wśród cech dzieci w wieku przedszkolnym przydzielana jest wysoka pobudliwość i niemal całkowity brak procesów hamujących, a do wyrównania wymagane są regularne zajęcia. To znacznie pomoże dzieciom w wieku przedszkolnym uspokoić się i odzyskać siły.

W miarę jak przedszkolaki dorastają, wzrasta ich komunikatywna chęć do rówieśników - potrzeba długich i pouczających rozmów. Z biegiem czasu czas trwania kontaktów komunikacyjnych wzrasta i stają się znacznie bardziej aktywne.

Konieczne jest, aby zwracać szczególną uwagę na dzieci, które mają trudności w komunikowaniu się, z powodu własnej nieśmiałości lub zwiększoną agresywnością - w sytuacji, gdy istnieje trudność w celu realizacji komunikacyjnych potrzeb dzieci, może spowodować rozwój szczepu osobowych w przyszłości. Przy takich przejawach dorośli muszą dokładnie przeanalizować przyczyny problemu i szukać bezbolesnych sposobów poprawiania zachowania.

Komunikacja dzieci w wieku przedszkolnym z dorosłymi

Rozwój zdolności komunikacyjnych odpowiada także postawie dziecka wobec dorosłych: dzieci zaczynają odczuwać potrzebę intelektualnych i poznawczych rozmów, a najczęstsze słowo wymawiane przez dziecko staje się "dlaczego". Ze strony rodziców byłoby ogromnym błędem zostawić odpowiedź, spróbuj go zignorować lub odpowiedzieć na pytania z widocznym znakiem podrażnienie i ból - dzieci w tym wieku już zauważyć przejawy emocji, a taka postawa może mieć negatywny wpływ na ich przyszłego rozwoju. Prawdziwa życzliwość i zainteresowanie osobą dorosłą, próba zbudowania rozmowy „na równych warunkach” pozwoli nie tylko dziecko, aby lepiej zrozumieć odpowiedź na to pytanie, ale będzie rozwijać swoje poczucie zaufania i szacunku dla dorosłych.

Normy rozwoju społecznego dzieci w wieku 3-4 lat

Praktyka pokazuje, że wśród przedszkolaków, którzy nie otrzymują należnej uwagi, większość z nich wykazuje wszystkie oznaki izolacji, uporu i nieposłuszeństwa.

Dzieci w tym wieku są bardzo aktywne, co otwiera przed nimi nowe możliwości i pozwala im pokazać swoją indywidualność.

  1. Dzieci w wieku przedszkolnym wykazują większe zainteresowanie grami mobilnymi, które stają się główną formą organizacji ich życiowej aktywności.
  2. Dzieci zaczynają wykazywać zainteresowanie wspólnymi regułami. W tym wieku zaczynają działać na skargi dotyczące zachowań innych osób dorosłych lub rówieśników, jeśli mają one Podobna sytuacja została zastąpiona. Oznacza to, że dziecko było w stanie podjąć ogólnie przyjętych zasad i sytuację z ich naruszenie jest uważany przez niego za coś złego, i wymagać od dorosłych obowiązkowej interwencji. Bardzo ważne jest, aby otrzymał od swoich starszych potwierdzenie, że ma rację, a zatem zbędne byłoby omawianie tego incydentu z dzieckiem, jednocześnie wyjaśniając mu ponownie niedopuszczalność takiego zachowania z jego strony.
  3. Dzieci w wieku przedszkolnym są bardzo emocjonalne i spontaniczne. Nadal nie wiedzą, jak ukryć swoje uczucia, więc dorośli powinni uczyć dziecko podstawowych zasad kontaktów komunikacyjnych.
  4. W tym wieku należy zwrócić szczególną uwagę na rozwój uczuć estetycznych u dziecka - może to być nauczanie podstaw muzyki, malarstwa itp.
  5. Rodzice muszą każdego dnia spędzać czas na intelektualnej podstawie z dzieckiem - może to być czytanie książek, słuchanie muzyki, opowiadanie historii, opowiadanie historii itp.

Jedynie ufna i opiekuńcza postawa wobec dziecka, pozwalająca mu czuć się na równi z dorosłymi, przyczynia się do rozwoju umiejętności komunikacyjnych, które z kolei są kluczem do pełnego i wszechstronnego rozwoju dziecka.


Powiązane publikacje