ss x
x

Najlepsze metody rozwoju przedszkolaków


Opracowanie metod dla dzieci w wieku przedszkolnym powinno uwzględniać indywidualne cechy dzieci, kierować je do celu i rozwijać miłość do nauki. Zajęcia nie powinny powodować dyskomfortu i ograniczać wolnego czasu. Wszystkie zadania zawarte w procedurach programu powinny być zróżnicowane, łatwość percepcji wzrokowej i być podstawą do wczesnego rozwoju osobowości. Dzieci w wieku przedszkolnym jest tworzenie pamięci i wyobraźni zainteresowania w badaniach. Istnieje arbitralne zapamiętywanie, a funkcje zmiany mowy. Istnieje formacja poczucia własnej wartości, emocjonalnego - osobistego myślenia i formuje się emocjonalna regularność.

Rola rodziców we wczesnym rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym Głównym zadaniem rodziców w tym okresie jest zapewnienie psychologicznej, osobistej i intelektualnej gotowości do nauki w szkole. Muszą znaleźć sposób na wyeliminowanie słabych punktów dziecka i zorganizować zajęcia dla wczesnego rozwoju w formie gry z fabułą.

dzieci czytają

Działania rozwojowe powinny być ukierunkowane na emocjonalną bliskość rodziców i dzieci, zapewniać emocjonalny spokój i pełne zaufania relacje.
Metody dla dzieci w wieku przedszkolnym są ukierunkowane na:

  • Doskonalenie umiejętności psychologicznych (pamięć, myślenie, uważność, wyobraźnia itp.); • Kształtowanie idei otaczającego nas świata;
  • Nauczanie matematyki, czytanie i pisanie; • Rozwój mowy, twórczej wyobraźni, uzdolnień dzieci; • Kształtowanie umiejętności samokontroli;
  • Rozwój ogólnych i delikatnych umiejętności motorycznych.

Techniki na wczesny wiek przedszkolny powinny oczarować dzieci i nie naruszać ich interesów, w przeciwnym razie staną się ciężarem. Zorganizowany proces edukacyjny jest wskazany, aby wprowadzić od 5 do 7 lat, kiedy dzieci mają skłonność do nauki matematyki, pisania i czytania, ale zaleca się również łączenie klas z grą.


Funkcje ćwiczeń usprawniających myślenie

W ciągu 3-7 lat proces myślenia dzieci opiera się na obrazach i reprezentacjach. Dzieci w tym przedziale wiekowym mogą już odwoływać się do przeszłych doświadczeń i być świadomymi tego, czego obecnie nie odczuwa, tj. abstrakcyjny proces myślenia pojawia się i rozwija. Dzięki wykorzystaniu przedstawień i obrazów, myślenie dzieci nabiera charakteru sytuacyjnego i może wyjść poza obecną sytuację. Uprzedzenia dzieci w wieku przedszkolnym zmieniają się ze względu na fakt, że powstaje coraz więcej wąskich powiązań myślenia i mowy. Po pierwsze wynika to z faktu, że istnieją argumenty, tj. bardziej otwarty proces myślenia. Po drugie, następuje rekonstrukcja związku pomiędzy działaniami praktycznymi i mentalnymi. Po trzecie, szybki rozwój operacji umysłowych

Ćwicz do myślenia "Czwarty dodatkowy"

Ta technika jest najbardziej popularna wśród ćwiczeń nad rozwojem procesów myślowych. Pokaż dziecku kartkę, na której przedstawione są cztery tematy, gdzie obrazy są wybrane w taki sposób, że trzy z nich są ze sobą połączone, a czwarty przedmiot jest zbędny i nie można go uogólnić razem z innymi obrazami. Postępuj zgodnie z odpowiedziami, zapytaj, dlaczego wybrał tę opcję, a nie drugą. Jeśli popełni błąd, spróbuj wyjaśnić i pokazać związek między przedmiotami.

Zadania "Domy na polanie" i "Labirynt"

Pokaż przedszkolakowi obraz "polany" ze ścieżkami i domami. Do obrazu dodaj kartę z instrukcją, która pokazuje ścieżkę do jednego z domów. Zadaniem jest znaleźć drogę do domu, postępując zgodnie z instrukcją. Jest kilka takich zdjęć z instrukcjami. Prostszym rozwiązaniem jest użycie labiryntów, w których dziecko będzie musiało znaleźć ścieżkę od A do B i, jeśli to konieczne, wykonać określone zadania. Korzystanie z zadań usprawniających procesy umysłowe pozwoli spędzać czas z dzieckiem nie tylko na zabawie, ale także na korzyściach. Takie ćwiczenia są szczególnie popularne wśród dzieci w wieku przedszkolnym.


Metody tworzenia poprawnej mowy Od najmłodszych lat

należy zwrócić szczególną uwagę na mowę dzieci. Mogą mieć trudności w wyjaśnianiu niektórych pojęć. Dzieci "absorbują wiedzę jak gąbki" i ważne jest, aby dziecko poprawnie budowało zdania, potrafiło kompetentnie wyrażać siebie i mówić o swoich potrzebach.Dlatego konieczne jest stosowanie rozwijających się metod, gier i ćwiczeń, które pomogą połączyć myślenie z mową.

Retellowanie Najprostsza czynność poprawy mowy jest powtarzana. Możesz poprosić dziecko, aby opowiedziało o oglądanym filmie lub o kreskówce. Konieczne jest obserwowanie, jak buduje sekwencję opowieści i jak wyraża swoje myśli. Jeśli masz jakiekolwiek trudności, potrzebujesz pomocy, dlatego zaleca się zadawanie pytań wyjaśniających.

rozwój

Ćwiczenie "Przeciwieństwa" Aby wykonać to zadanie, musisz przygotować kilka kart z obrazem różnych obiektów. Dziecko ma jedną kartę, a jego zadaniem jest powiedzieć coś wartościowego podmiotowi i wyjaśnić powód takiego wyboru. Na przykład, karta z wizerunkiem książki, a dziecko nazywa przeciwieństwo słowa „piłka” i wyjaśnia to fakt, że książka jest płaski i okrągły piłka.

Zadania mające na celu rozwijanie uwagi u dzieci Jednym z najważniejszych procesów poznawczych jest uwaga. Przedszkolak, jako dorosły, cały czas rozpowszechnianiu informacji na istotne i nieistotne, aby uniknąć przeciążenia mózgu. Jeśli dziecko ma niewielką uwagę, trudno mu skoncentrować się na kilku lekcjach jednocześnie. Przy niskim stężeniu uwagi trudno poświęcić wiele czasu na studiowanie jednego przedmiotu. Jeśli przedszkolak nie może zrobić kilku rzeczy naraz, to może ma słabo rozwiniętą zdolność przestawiania uwagi. Ale w takich przypadkach sytuacja jest możliwa do naprawienia za pomocą właściwej metody.

Odtwarzanie „Co się zmieniło?” Rozkłada różnorodnych przedmiotów przed dziecka, takie jak długopis, dziennik, ołówek, temperówka, etc. Uważnie przygląda się przedmiotom przez 30 sekund, zamyka oczy, a rodzic w tym momencie usuwa jedną z rzeczy. Potem, kiedy otwiera oczy, pyta: "Co się zmieniło?". Dziecko musi odgadnąć, który przedmiot został usunięty.

Zawód „którego dom gdzie” zanim dziecko rozplanowane zdjęcia zwierząt i ich domów, a potem, od każdego zwierzęcia odbyła się „ścieżka” do swojego domku, ale „ścieżka” powinno być bezpośrednie i mylące. Potem musi wymienić zwierzę, w którym żyje. Głównym warunkiem nie jest odnalezienie "drogi" palcem, ale szukanie drogi oczami.

Najlepsze metody rozwoju przedszkolaków

Wczesne kształtowanie zdolności do samokontroli Ważnym składnikiem wszelkiego rodzaju ludzkiej działalności jest samokontrola. Jest to konieczne do ostrzegania i wykrywania błędów. Samokontrola pozwala uświadomić sobie poprawność działań w różnych sytuacjach, w tym w szkole, grze lub pracy. Podstawową różnicą uczniów w procesie aktywności poznawczej są umiejętności samokontroli. Niektóre dzieci, nawet znając zasady, mają trudności z wykonywaniem niezależnego zadania i stale potrzebują podpowiedzi. Dlatego też samokontrola musi się rozpocząć od wieku przedszkolnego.

Lekcja powinna być przeprowadzona w naturalnym kształcie „gry”, opiera się na nowoczesnych metodach wczesnej razvitiya.Zadaniya, które mają na celu szkolenie poszukiwania własnych błędach. Wszystkie zajęcia i techniki dla dzieci w wieku przedszkolnym to nie tylko nauczanie, ale także ciekawe. Zadania ułatwiają dostosowanie się do środowiska szkolnego i racjonalizację procesu uczenia się.


Powiązane publikacje